Jedziemy na Wycieczkę Szkolną

Wierzymy, że wycieczki szkolne w roku 2021/2022 będą mogły odbyć się bez przeszkód. Dzieci po tak długiej izolacji w pierwszej kolejności potrzebują odbudowania kontaktów społecznych, poczucia stabilizacji i choć namiastkę powrotu do normalności. Zamknięci w swoich pokojach przed ekranami monitorów, jak tlenu potrzebują kontaktu z rówieśnikami, wyjścia na zewnątrz, integracji z kolegami, z którymi będą spędzali dużą część dnia. Chcielibyśmy ułatwić im przejście przez proces ponownej adaptacji poprzez inspirowanie do wspólnych wyjazdów i pomoc Wam – nauczycielom, dyrektorom, rodzicom w ich organizacji. Podróżowanie w obliczu pandemii się zmienia, ale nie jest niemożliwe. Pragniemy w tym miejscu dostarczać rzetelnych i praktycznych informacji, które wesprą procesy organizacyjne przy planowaniu wyjazdów. Dla firm z branży turystycznej będzie to z pewnością miejsce do wymiany cennych doświadczeń, poznania obaw drugiej strony związanych z organizacją wycieczek w dobie pandemii oraz możliwość ich zniwelowania.

Jesteśmy tu dla Was! Postaramy się pomóc, odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania związane z tematyką akcji i liczymy na Państwa aktywność.

Polecamy nadchodzące szkolenia

 • Szkolenie online: Zajęcia edukacyjne poza placówką – wycieczki jako działania stymulujące aktywność uczenia się”.
  Webinarium organizowane było przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, we współpracy z firmą ATAS.
  Zobacz nagranie ze szkolenia >>> TUTAJ
 • Szkolenie online,Jak pracować z uczniami po powrocie z nauczania zdalnego? Czyli jakie elementy edukacyjne będą odgrywać szczególną rolę w nowym roku szkolnym 2021/2022„. Webinarium poprowadził certyfikowany trener w zakresie uważności dla dzieci i młodzieży – Pani Aurelia Szokal-Egierd.
  Zobacz nagranie ze szkolenia >>> TUTAJ
 • Webinarium dla Nauczycieli, „Stres i odporność psychiczna” (wspieraMY relacje). Organizatorem jest dziennik elektroniczny Librus.
  Zobacz darmowy webinar >>> TUTAJ

Sprawdź Nasze wpisy na Blogu!

SPRAWDŹ

FAQ - organizacja wycieczek szkolnych w dobie pandemii

Jakie podstawy prawne regulują warunki i sposoby organizacji wycieczek szkolnych?

Na ten moment organizację wycieczek szkolnych regulują te same akty prawne co przed pandemią. Warunkiem możliwości ich organizacji jest dostosowanie do aktualnej sytuacji epidemicznej z uwzględnieniem przepisów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055).

ZOBACZ>>>

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018, poz. 1533).

ZOBACZ>>>

Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2021 r. poz. 1262).

ZOBACZ>>>

Czy jest możliwa organizacja wycieczek szkolnych w roku 2021/2022?

TAK, nie istnieją żadne wytyczne, które wykluczają możliwość organizacji wycieczek. Ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” potwierdza to, iż organizacja wycieczek szkolnych po 1 września 2021 r. jest jak najbardziej możliwa. Jednak z uwagi na aktualnie panującą pandemię, powinny być zachowane wszelkie sanitarne środki ostrożności. Zasady bezpieczeństwa dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży zostały określone w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego. Co więcej, wiele osób ze świata szkolnictwa opiniuje, iż integracyjne wyjazdy dla dzieci po tak długiej izolacji są jak najbardziej wskazane jako jeden z pierwszych kroków powrotu do normalności i odbudowania więzi społecznych.

Kto w świetle prawa jest organizatorem wycieczki szkolnej?

Organizatorem wycieczki szkolnej jest szkoła. W sytuacji, gdy szkoła korzysta z usług innego usługodawcy, staje się stroną umowy zlecającą wykonanie usługi. Umowa nie może być wówczas wystawiona na rodziców, radę rodzicielską lub kogokolwiek innego. Szkoła na umowie jest również płatnikiem, a biuro podróży (w przypadku korzystania z jego usług) jest podwykonawcą.

Kto podejmuje decyzje w sprawie organizacji wycieczki?

Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą, dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować odpowiedni organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dyrektor odpowiada za organizację krajoznawstwa, turystyki, w tym wycieczek szkolnych.

Czy dziecko musi być ubezpieczone na czas wycieczki szkolnej?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) nie jest obowiązkowe w przypadku wycieczek organizowanych w kraju. Ponadto, większość szkół na początku każdego roku szkolnego, zawiera umowy ubezpieczenia zbiorowego bądź zajmują się tym rodzice we własnym zakresie. Jednak warto upewnić się, czy ubezpieczenie rzeczywiście obejmuje również zdarzenia mające miejsce podczas wycieczek szkolnych. W sytuacji, gdy wycieczkę organizujemy z biurem podróży, mamy już gwarancję ubezpieczenia na czas wyjazdu, ponieważ jest to ustawowy obowiązek organizatora turystyki. Niemniej jednak w przypadku wycieczki zagranicznej, to szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia (od NNW i kosztów leczenia), która jest w tym przypadku obowiązkowa.

Jakie kroki należy podjąć przy organizacji wycieczki szkolnej?

Decyzja o wycieczce powinna być skonsultowana z dyrektorem, jak również z rodzicami i uczniami. Warto podjąć taką rozmowę już początkiem roku szkolne np. podczas zebrania z rodzicami. Nauczyciel musi także wybrać czy samodzielnie zajmuję się organizacją wyjazdu czy zleca to touroperatorowi (biurowi podróży).

Dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczki zatwierdzając kartę wycieczki, do której dołączona jest lista uczniów biorących udział w wyciecze. Na tym etapie dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki. Kolejno kierownik opracowuje program oraz regulamin wycieczki oraz określa zadania opiekunów. Rodzice i uczniowie zapoznają się i akceptują program oraz obowiązujący regulamin, wyrażają pisemną zgodę na udział w wycieczce oraz przekazują informacje o stanie zdrowia dziecka. Następnie szkoła zawiera umowę ubezpieczenia jeśli jest ona wymagana (NNW i KL dla wycieczek zagranicznych). Organizując wycieczkę zagraniczną należy dodatkowo dostarczyć odpowiednią dokumentację dla gminy i kuratorium (karta wycieczki bez listy; oświadczenie dyrektora o posiadaniu zgód od rodziców; potwierdzenie ubezpieczenia; oświadczenie RODO). Po powrocie z wyjazdu, kierownik wycieczki dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki.

Dlaczego warto zorganizować wycieczkę szkolną
w roku szkolnym 2021/2022?

Bo wszyscy na tym zyskują!

Przez większą część ubiegłego roku szkolnego młodzież miała mocno ograniczony kontakt z rówieśnikami. Zamknięci w czterech ścianach, przykuci do monitora. Stąd też, wielu z nich ma obawy przed powrotem do szkoły, przed spotkaniem z uczniami i nauczycielami. Przyzwyczaili się do życia w wirtualnym świecie i oglądania szkoły zza ekranu. Jednak nadchodzi czas powrotu, z którym trzeba się zmierzyć. Na nowo zaufać, od nowa wdrożyć w rytm szkolny. Wierzymy, że wspólny wyjazd klasowy jest w stanie wesprzeć ich w tym kroku. Bez wątpienia, wycieczka szkolna jest cennym uzupełnieniem programu nauczania, formą pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Jednak w nadchodzącym czasie staje się ona czymś więcej… szansą na odbudowanie relacji społecznych, na integracje z kolegami i koleżankami, na nawiązanie więzi z nauczycielami, po prostu krokiem ku normalności. Mamy nadzieję, że dzięki takim wyjazdom, dzieci przekonają się, że warto wyjść z domu, wyjechać, poznawać i doświadczać.

Każda wycieczka to niewątpliwie inwestycja w dziecko, zaszczepienie w nim ciekawości świata i zachęcenie do próbowania nowych rzeczy w przyszłości. Jako rodzice chcemy dla dzieci jak najlepiej i staramy się zrobić wszystko, aby mieć pewność, że pokazaliśmy im różne możliwości i rozwiązania, które zaprocentują w ich dorosłym życiu. Wakacyjne wyjazdy młodzieżowe w roku 2021 odbywały się z ogromnym powodzeniem, zatem możemy być spokojni wysyłając swoje pociechy na wycieczki szkolne. Jesteśmy przekonani, że dzieci wrócą do Was drodzy Rodzice, pełne energii i pozytywnego nastawienia.

Nauczyciele dzięki wycieczce szkolnej mogą z powodzeniem realizować program kształcenia. Odwiedzanie wspólnie z uczniami rozmaitych miejsc w Polsce czy za granicą to okazja do wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, które nie zawsze są dostępne na lekcji w szkole. Można z powodzeniem wspierać naukę historii, geografii czy języka obcego w formie, która jest dużo bardziej atrakcyjniejsza dla młodzieży i szybciej zapadająca w pamięć.
Jednak w nadchodzącym roku szkolnym, zgodnie ze zdaniem ekspertów, najważniejszy będzie integracyjny aspekt wyjazdu, podczas którego młodzież nie tylko integruje się między sobą, ale i również buduje więź z nauczycielem. Uczeń zupełnie inaczej postrzega nauczyciela, z którym entuzjastycznie spędził wspólnie wolny czas. Niewątpliwie procentuje to otwartością z jego strony oraz zbudowaniem zaufania.

Zysk z organizacji wycieczek szkolnych dla branży turystycznej jest ewidentny. Cała branża turystyczna, w tym biura podróży, piloci wycieczek, branża hotelowa, kierowcy, ale i również właściciele muzeów, parków rozrywki itd., żeby przetrwać ten gorszy czas muszą generować przychody. Jest to bez wątpienia niemożliwe bez udziału klientów. Z powodu pandemii i restrykcyjnych obostrzeń, które wszystkich dotknęły, wielu z nich straciło jedyne źródło utrzymania. Zatem korzystanie z ich usług jest dla nich wielkim wsparciem w tym cięższym dla nich okresie. Jednak biorąc za przykład wakacyjne wyjazdy w 2021 roku, które odbyły się z wielkim powodzeniem, firmy z branży turystycznej przystosowały się już do panujących warunków i są gotowe do działania.
Pamiętajmy również, że dla wielu z nich jest to także życiowa pasja, której poświęcają wiele czasu i zaangażowania.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Dołącz

 • Udostępnij stronę
  JedziemynaWycieczkeSzkolna.pl
 • Udostępnij grafikę

Partnerzy akcji