Historia bardziej żywa w muzeum.

Historia bardziej żywa w muzeum.

Wycieczki szkolne są doskonałym sposobem na uzupełnienie wiedzy czerpanej na lekcjach. Wirtualne dodatki w podręcznikach, QR kody, filmiki, ścieżki dźwiękowe nie są w stanie w żaden sposób zastąpić wyjazdu do miejsc, w których opowiadane w książkach historie rzeczywiście się działy. Gdzie historia jest cały czas żywa.

Nie jest tajemnicą, że sposób prezentowania historii i sztuki w obiektach muzealnych bardzo się zmienił w ostatnich dwóch dekadach. Klasyczne wystawy stałe i tymczasowe wzbogacane są często elementami multimedialnymi, pozwalającymi na aktywne poznawanie zasobów muzeów na wiele różnych sposobów. W wielu muzeach, oprócz oprowadzania przez przewodników stosuje się audioprzewodniki, które z reguły w zgrabny i interesujący sposób opowiadają historię ukrytą w przedmiotach. Niemal standardem w znakomitej większości muzeów są organizowane lekcje i warsztaty muzealne, które przeważnie powiązane są z obowiązującą podstawą programową i doskonale uzupełniają zajęcia prowadzone w murach szkoły. Zajęcia organizowane przez instytucje muzealne prowadzone są przez osoby będące ekspertami w danych dziedzinach. Przemyślane i skonstruowane w taki sposób, aby jak najbardziej zainteresować uczniów i przekazać wiedzę są ciekawym urozmaiceniem klasycznej nauki w szkole. Warsztaty rozwijają umiejętności uczniów, bardziej ich angażują i pozwalają zrozumieć procesy, których dotyczą zajęcia.
Trzeba mieć świadomość, że korzystając z oferty muzeów można rozwijać wiedzę praktycznie z niemal wszystkich przedmiotów szkolnych, może z wyłączeniem języków obcych. Chyba że nauczyciel języka obcego postanowi przećwiczyć słuchanie ze zrozumieniem uczniów korzystając z oferty oprowadzania w języku, w którym naucza, ale to już dość karkołomna forma ćwiczeń. W każdym razie jeśli nauczyciel historii przerabia okres II wojny światowej, to Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest niemal obowiązkową pozycją na trasie wycieczki. Jeśli na języku polskim omawiany jest okres romantyzmu, wycieczka do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze pomoże zrozumieć ten okres literacki. Dzieje Ziemi na geografii łatwiej będzie ogarnąć odwiedzając Muzeum Geologiczne w Warszawie. Fizykę, chemię i matematykę najlepiej rozgryzać w Muzeum Fizyki w Lublinie lub w miejscach poświęconych naukom ścisłym jak Centrum Experyment w Gdyni czy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Nauczyciele plastyki mają gigantyczne pole do popisu zabierając uczniów do wielu muzeów sztuki w Polsce, w których z łatwością można znaleźć lekcje i warsztaty rozwijające umiejętności plastyczne uczniów. Nauczyciele biologii znajdą wsparcie w muzeach o profilu przyrodniczym takich jak w Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, we Wrocławiu, muzea działające przy uczelniach wyższych we Wrocławiu, Łodzi, Lublinie i innych miastach.

Przestrzeń zwiedzania, organizacji lekcji i warsztatów dostosowana jest do obecnych warunków epidemicznych. Obowiązkowe maseczki, środki odkażające, unikanie zbędnego zagęszczenia gości mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno odwiedzającym jak i pracownikom muzeów. Nowa rzeczywistość nie przeszkadza jednak dzieciom i młodzieży w pełni korzystać z przygotowanych atrakcji i wiedzy. Można nawet śmiało powiedzieć, że w wielu przypadkach w okresie zamknięcia muzea wykazały się wyjątkową kreatywnością w obszarze digitalizacji zbiorów i wykorzystania nowych technologii do udostępniania swojej oferty. Efekty tej pracy widać też podczas osobistych wizyt w muzeach. Ich oferta nigdy nie była równie atrakcyjna jak teraz.

Wycieczki szkolne to nie tylko sposób na rozrywkę i integrację grupy, ale przede wszystkim sposób na rozbudzenie ciekawości światem nauki i sztuki, rozwój umiejętności i wiedzy. Ogromne znaczenie ma również rozwój dumy narodowej, która ostatnio kuleje wśród młodych ludzi albo przybiera niepokojące formy wynikające z niewiedzy. Jest przecież wielu młodych ludzi, którzy wraz z rodzicami odwiedzają dalekie kraje. Egipt, Turcja, Grecja nie stanowią dla nich większej tajemnicy, ale nie znają takich miast jak Poznań, Kraków, Gdańsk czy Zamość czy innych i skarbów w nich ukrytych. Dlatego warto wysyłać dzieci na wycieczki i warto dbać o to, aby były to wycieczki ciekawe, mające w sobie zarówno element zabawy jak i nauki. Z pewnością będzie to z korzyścią dla wszystkich.

Janusz Leszczyński
www.podrozezklasa.pl