Organizacja wycieczki szkolnej w dobie pandemii z touroperatorem. Co się zmieniło? – odpowiada ATAS.

Organizacja wycieczki szkolnej w dobie pandemii z touroperatorem. Co się zmieniło? – odpowiada ATAS.

Wycieczka szkolna w dobie pandemii z ATAS

Rok szkolny 2020/2021 nie był rokiem łaskawym dla całej branży turystycznej. Z uwagi na restrykcyjne obostrzenia wprowadzone przez rząd, szkoły przeszły na tryb zdalny. Był to jednoznaczny koniec również dla wycieczek klasowych. Na szczęście ten czas mamy już za sobą. Nadchodzi nowy rok i nowe perspektywy. Niemniej jednak, z dużym powodzeniem zorganizowaliśmy wakacyjne wyjazdy młodzieżowe, które odbywały się już w nowej rzeczywistości. Wprowadzone przez nas środki sanitarne i wszelkie usprawnienia, pozwoliły dzieciom w bezpieczny sposób cieszyć się magią wakacji. Jako touroperator zdobyliśmy dzięki temu duże doświadczenie w organizacji wyjazdów w czasach pandemii Covid-19. Doświadczenie, którym możemy się teraz dzielić i wykorzystać w praktyce, stanowi podstawę do stwierdzenia, iż organizacja wycieczek szkolnych w roku 2021/2022 jest możliwa. Jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego, młodzież może w pełni korzystać z wartościowych wycieczek szkolnych.

Jakie środki sanitarne i usprawnienia zostały wdrożone przez ostatni rok 2020/2021?

Zdecydowana większość procedur związanych z organizacją wycieczek szkolnych będzie przebiegała tak samo jak na letnich obozach, tj. dezynfekcja autokaru, dezynfekcja pokoi w miejscach noclegowych, konieczność posiadania zasłon na usta i nos itp. W związku z tym jesteśmy doskonale przygotowani do realizacji wyjazdów klasowych na zasadach ogólnie obowiązujących. Poniżej przedstawiamy środki sanitarne, które wprowadziliśmy w odpowiedzi na panującą sytuację epidemiologiczną. Opracowaliśmy zbiór najważniejszych procedur, na podstawie wytycznych dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży 2021, opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.

ZOBACZ>>>

Procedury bezpieczeństwa w obiektach noclegowych:
1. Pokoje są sprzątane, wietrzone i dezynfekowane.
2. W pomieszczeniach wspólnych dostępne są płyny do dezynfekcji.
3. Posiłki przygotowywane są z zachowaniem zasad higieny, w sterylnych warunkach.
4. Obiekt jest zaopatrzony w izolatkę, którą udostępnia osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby.

Realizacja programu wycieczki szkolnej:
1. Transport zgodnie z obowiązującym prawem.
Przejazd autokarem będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu publicznego obowiązującymi w Polsce w dniu wyjazdu.

2. Ograniczenie kontaktu z osobami trzecimi i dystans społeczny.
Program zostanie przeprowadzony w taki sposób, żeby unikać dużych zgromadzeń na małej przestrzeni i umożliwiać zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego oraz ograniczanie kontaktu z osobami trzecimi (np. przewidujemy wiele spacerów i oglądania obiektów z zewnątrz)

3. Zwiedzanie obiektów zgodnie z zaleceniami.
W trakcie zwiedzania obiektów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym obiekcie. (W muzeach i innych obiektach zamkniętych może być to na przykład konieczność używania zasłony na usta i nos lub ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie w danym pomieszczeniu).

4. Przeszkolona kadra
Nauczyciele pełniący funkcje kierownika i opiekunów na wycieczce zostaną przeszkoleni z najważniejszych zasad i procedur bezpieczeństwa na wyjazdach.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez uczestnika:
Wszyscy uczestnicy wycieczki są zobowiązani do przestrzegania najważniejszych zasad bezpieczeństwa:
– dbania o higienę, w szczególności częstego mycia / dezynfekowania rąk,
– niezwłocznego zgłaszania wszelki niepokojących objawów chorobowych takich jak kaszel, duszności, podwyższona temperatura
– korzystania z osłon na usta i nos na polecenie pilota wycieczki, kierownika wycieczki lub opiekuna

Odpowiedzialność rodziców:
1. Środki bezpieczeństwa w trakcie zbiórki
Rodzic/opiekun prawny w dniu odprowadzania dziecka na zbiórkę także musi być zdrowy. Podczas zbiórki jeśli to możliwe rodzic powinni zachować bezpieczną odległość od pozostałych rodziców i uczestników i nie wchodzą do autokaru.

2. Zaopatrzenie dziecka w maseczki
Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wycieczce.

Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości

Z uwagi na fakt, że sfera społeczna dzieci bardzo ucierpiała przez zdalne nauczanie i liczne obostrzenia, w zbliżającym się roku szkolnym, skupiamy się na charakterze integracyjnym wycieczek. Chcielibyśmy, aby młodzież na nowo odbudowała relacje między sobą i poczuła pełną przynależność do społeczności szkolnej. Wobec tego, swój program wycieczek pragniemy stworzyć tak, aby aspekt integracyjny odgrywał kluczową rolę podczas wspólnego wyjazdu.
Dodatkowo bardzo dbamy o to, aby wszystkie wymogi formalne, szczególnie podczas wyjazdów zagranicznych, były w stu procentach spełnione. Dotyczy to między innymi obowiązku wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 przed wjazdem na teren obcego kraju. Dbamy o każdy detal. Na bieżąco aktualizujemy dane na naszych stronach dotyczące obowiązujących na daną chwilę obostrzeń w krajach, do których podążają nasi uczestnicy wycieczek. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi zagranicznymi przedstawicielami, dzięki czemu możemy szybko reagować na zmienne sytuacje.
W tym trudnym dla wszystkich czasie, ważne jest niewątpliwie zabezpieczenie naszego zdrowia i finansów na wypadek nieoczekiwanych okoliczności. My ze swojej strony, jako touroperator ubezpieczamy wszystkich uczestników wycieczek w UNIQA. W skład umowy ubezpieczeniowej wchodzi również ubezpieczenie kosztów leczenia (KL), które chroni m.in. na wypadek zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 podczas pobytu na wycieczce. W takim przypadku koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży pokrywa ubezpieczyciel.
W odpowiedzi na panującą sytuację epidemiologiczną, stworzyliśmy również dodatkowe zabezpieczenie, którym jest Pakiet Kwarantanna. Jeśli uczestnik zostanie skierowany na kwarantannę lub izolację domową, wynikającą z kontaktu z osobą zakażoną lub własnego zachorowania na Covid-19, w terminie pokrywającym się z wyjazdem na wycieczkę szkolną, wówczas klientowi przysługuje 100% zwrotu wpłaconych środków na wyjazd. Z pakietu można skorzystać dobrowolnie, nie jest ono obligatoryjne.
Jako firma prowadząca działalność zabezpieczamy siebie, ale przede wszystkim klientów przed nieoczekiwanymi sytuacjami niezależnymi od nas, które powodują, iż wyjazd nie będzie mógł się odbyć. Jako posiadacz funduszy turystycznych mamy pewność, że nasi klienci w sytuacji, np. rządowego zaostrzenia restrykcji, otrzymają zwrot poniesionych kosztów z tytułu wykupienia wycieczki dla swojego dziecka.
Warto zaznaczyć również, że wiele osób pracujących u nas jako kadra podczas letnich obozów pełni również rolę pilotów podczas wycieczek szkolnych. W związku z tym, są doskonale przygotowani do pracy w warunkach z zaostrzonym reżimem sanitarnym. Większość sytuacji awaryjnych mamy już przećwiczonych w praktyce, więc jesteśmy świadomi okoliczności, które mogą nas spotkać i jesteśmy przygotowani na odpowiednią reakcję.

Rady dotyczące organizacji wycieczek szkolnych

Ze swojej strony zalecamy, aby program wycieczki przewidywał dużo spacerów, oglądania zabytków i innych obiektów z zewnątrz, aby unikać zatłoczonych miejsc, gdzie łatwo o kontakt z osobami trzecimi. O ile nie rekomendujemy odwiedzania zatłoczonych miejsc, o tyle odwiedzanie muzeów wydaje się być bezpiecznym rozwiązaniem. Aktualnie standardem w placówkach muzealnych jest dostępność dla odwiedzających płynów do dezynfekcji, noszenie maseczek przez personel czy określenie maksymalnej liczby osób, które mogą odwiedzać daną salę. Ponadto zwiedzanie odbywa się w ruchu, młodzież nie jest narażona na jednostajny kontakt z osobami trzecimi.
Zachęcamy również do zainteresowania się tematem wycieczek już na początku roku szkolnego. Pozwoli to na zebranie pełnej grupy, skorzystanie z ewentualnych rabatów oraz możliwość wyboru oferty, która będzie w pełni satysfakcjonująca i przede wszystkim dostępna w dogodnym dla nas terminie.

Warto również wziąć pod uwagę współpracę z touroperatorem, który odciąży nauczyciela i rodziców przy wielu procesach organizacyjnych. To po jego stronie jest pełna komunikacja z ośrodkami noclegowymi, firmami oferującymi różnorakie atrakcje czy tworzenie programu i dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. Touroperator jest na bieżąco z tematyką wycieczek i w tym szczególnym czasie, z tematyką dotyczącą formalnych zasad funkcjonowania w czasach pandemii. Na swoje barki przyjmuje większość aspektów formalnych, jest wsparciem w komunikacji z rodzicami oraz przygotowuje wszelkie materiały informacyjne. Doświadczony touroperator to gwarancja jakości usług.