Wycieczka szkolna z touroperatorem – dlaczego warto?

Wycieczka szkolna z touroperatorem – dlaczego warto?

Wycieczka szkolna to bez wątpienia istotna forma wzbogacenia programu nauczania oraz nie lada atrakcja dla uczniów, którzy wyczekują jej z niecierpliwością. Szkolne wyjazdy umacniają więzi i pomagają w odbudowaniu zerwanych relacji. Jednak jest to także odpowiedzialność i duża ilość formalności oraz punktów organizacyjnych, które należy dopełnić. Powyższe obowiązki spoczywają wówczas po stronie nauczyciela, który planuje wspólny wyjazd z klasą. Warto zatem rozważyć skorzystanie z usług touroperatora, który od samego początku w rzetelny sposób poprowadzi proces organizacyjny i tym samym w istotny sposób odciąży wychowawcę.

Proces organizacji wycieczki szkolne jest procesem wieloetapowy. W jego skład wchodzi: szczegółowe przygotowanie programu, dostarczenie niezbędnej dokumentacji, ubezpieczenie “wycieczkowiczów”, zamówienie usługi, po realizację, rozliczenie i dopilnowanie, aby wszystko przebiegło zgodnie z planem. Warto również rzetelnie sprawdzić firmę zajmującą się transportem dzieci oraz przyjrzeć się miejscu zakwaterowania. W obecnych czasach należy także mieć na uwadze sytuację epidemiczną panującą w danym kraju i związane z tym obostrzenia przy przekraczaniu granic. Elementów jest wiele i dlatego warto rozważyć możliwość skorzystania z usług biura podróży, które w bardzo dużym stopniu wesprze nauczyciela w przygotowaniach. Oczywiście wiele wartościowych wycieczek odbyło się również bez wsparcia z zewnątrz, ale warto zdać się na doświadczenie touroperatora i bez niepotrzebnego stresu przygotowywać się do wyprawy.

Poniżej postaramy się przedstawić kilka powodów, dlaczego warto rozważyć wyjazd z touroperatorem. 

  • Odpowiedzialność touroperatora. Wyjazdy organizowane przez biura podróży bezwzględnie muszą uwzględniać najważniejsze zasady sanitarne, które zapewnią bezpieczeństwo uczestników. Obowiązujące prawo ściśle określa zasady i wytyczne, które muszą zostać spełnione. Biuro ATAS w tym celu opracowało własny zbiór najważniejszych procedur, które uwzględniają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  • Touroperator jako ekspert w swojej dziedzinie. Touroperator z uwagi na prowadzoną wieloletnią działalność ma największe doświadczenie w organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Zmagał się już z niejednymi przeciwnościami, dzięki czemu potrafi dynamicznie zareagować. Jest elastyczny i zna doskonale rynek oraz przepisy, które aktualnie obowiązują, również te związane z pandemią. Profesjonalne biuro podróży jest w stałym kontakcie z kontrahentami, dlatego też ma dostęp do informacji z pierwszej ręki. Niejednokrotnie zdarza się tak, że otrzymuje doniesienia od kontrahentów, zanim te zostaną ogłoszone publicznie.
  • Gwarancja zwrotu środków, w sytuacji NNO. Rozwiązania prawne w Polsce przede wszystkim chronią interesów klienta, a touroperator zobowiązany jest do dbania w należyty sposób o ich bezpieczeństwo. W przypadku, gdy powstaną odgórne obostrzenia uniemożliwiające realizację wyjazdu albo wystąpią Nieuniknione i Nadzwyczajne Okoliczności (NNO), to biuro podróży ponosi straty z tytułu poniesionych już kosztów i zwraca wpłacone środki klientom. Inaczej może natomiast przedstawiać się sytuacja, gdy to nauczyciel sam organizuje wycieczkę szkolną. Wówczas nie ma pewności czy koszty już poniesione przez uczestników wyjazdu  (np. rezerwacja noclegów, wejść do obiektów), zostaną zwrócone. Rezerwując zatem wyjazd z biurem podróży to na pośrednika spływa odpowiedzialność finansowa.
  • Ubezpieczenie dla klienta. Organizując wycieczkę szkolną z biurem podróży, grupa uczniów ma gwarancję ubezpieczenia na czas trwania wyjazdu, ponieważ jest to ustawowy obowiązek organizatora turystyki. Na przykładzie firmy  ATAS wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem UNIQA. Dla imprez krajowych jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a w przypadku imprez zagranicznych: NNW oraz KL (koszty leczenia). Ubezpieczenie KL chroni na wypadek nagłego zachorowanie uczestnika, w tym zachorowania na Covid-19. Wyjeżdżając z touroperatorem można także skorzystać z dodatkowego zabezpieczenia, które dana firma posiada w swojej ofercie. Pozostając przy temacie Covid-19, firma ATAS oferuje „Pakiet Kwarantanna”, który chroni klienta na wypadek skierowania na kwarantannę lub izolację domową, wynikającą z kontaktu z osobą zakażoną lub własnego zachorowania na Covid-19, w terminie pokrywającym się z wyjazdem na wycieczkę szkolną. Jeśli dziecku przytrafi się taka sytuacja, wówczas otrzyma 100% zwrotu wpłaconych środków.
  • TFG, TFP i gwarancja ubezpieczeniowa. Biura podróży, z racji prowadzonej działalności, muszą posiadać turystyczną gwarancję ubezpieczeniową oraz na bieżąco opłacać składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) za każdego uczestnika wycieczki. Dzięki czemu w przypadku nieprzewidzianych sytuacji jak np. upadłość firmy, klient jest zabezpieczony i może ubiegać się o zwrot środków z tytułu gwarancyjnego. Ponadto w odpowiedzi na dużą ilością zwrotów dla klientów za niezrealizowany wyjazd spowodowany bezpośrednio pandemią, został utworzony tzw. Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP). Touroperatorzy odprowadzają dodatkowo również i tam składki. W przypadku konieczności zwrotu środków klientom z tytułu NNO, biuro może skorzystać ze środków funduszu w formie pożyczki i przeznaczyć je na zwroty.

Reasumując, skorzystanie z usług touroperatora daje uczestnikom bez wątpienia bezpieczeństwo finansowe, jak i gwarancję jakości. Biuro podróży jest również wsparciem dla szkoły w zakresie komunikacji z uczestnikami i ich rodzicami. Przygotowuje niezbędne ulotki informacyjne, rozwiewa wszelkie wątpliwości. Warto rozważyć opcję wyjazdu z biurem podróży i zapewnić sobie spokojny sen, bowiem wszystkie bolączki spoczywają na barkach touroperatora.